V máji 2015 sme sa zaregistrovali na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie, pretože by sme sa chceli ďalej rozvíjať a reprezentovať tak naše mesto a farnosť na Slovensku či v zahraničí. Všetko od distribúcie notového materiálu, technické zabezpečenie vystúpení, plánované nahrávanie, až po účasť na koncertoch je finančne náročné.

Ponúkame Vám možnosť podporiť našu činnosť, ktorou prinášame ľuďom kultúrne a duchovné hodnoty a radosť do ich tvárí.

Číslo účtu: 3579412859/0200

IBAN: SK8602000000003579412859

V roku 2016 sme sa zaregistrovali do zoznamu prijímateľov, ktorí majú oprávnenie získať 2% (3%) z dane z príjmov fyzických osôb, ako aj 1% (2%) z daní z príjmov právnických osôb. I Vy môžete podporiť naše aktivity prostredníctvom darovania Vašich 2%:

Tlačivá na poukázanie 2% dane z príjmov

Podrobný návod na poukázanie 2%

Údaje na vyplnenie tlačív:

Názov: Spevácky zbor Chor Cordis Jesu
sídlo: Jozefa Gabčíka 640/40, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 42433452
právna forma: občianske združenie
číslo účtu: SK86 0200 0000 0035 7941 2859
Banka: VÚB a. s.

Ďakujeme

 

Podporili nás:

Mesto Rajecké Teplice
Hotel Skalka Rajecké Teplice
Farský úrad Rajecké Teplice
Autocentrum Marák s.r.o.

 

TwitterG+LinkedIn